ورود به صفحه اصلی دانشگاه پنج شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵  
   
  درباره كنگره
 


شايد بتوان گفت بزرگترين مسئله‌اي که سلامت جامعه را تهديد مي‌کند، اعتياد است. بنابراين اگر تحقيقات در اين زمينه به نحوي شايسته جهت دهي شود، مي توان ادعا کرد که در درمان، پيشگيري و مبارزه با اين پديده شوم توفيق بزرگي را به دست آورده ايم.

مسئله اعتياد مانند ديگر بيماري ها نيست كه فقط خود فرد را درگير كند بلكه هم توان فرد را مي‌گيرد هم نيروي فعال جامعه را از چرخه خارج مي‌كند و هم خانواده او را درگير مي‌كند .

 در اين راستا هفتمين کنگره ملي دانش اعتياد با محوريت مداخلات چند بعدي زيستي، رواني و اجتماعي در پيشگيري و درمان اعتياد، 20-22 شهريورماه 92 برگزار خواهد شد.

اعتياد نيز همانند ديگر بيماري‌هاي عصب روان شناختي زمينه‌هاي بيولوژي فراواني دارد كه در كنگره فوق در اين خصوص در سطح آناتومي و فيزيولوژي سلولي و مولكولي بحث و تبادل نظر خواهد شد.

مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي دانشگاه علوم پزشکي ايرانبا هدف آشنايي متخصصان و مسئولان با آخرين تحقيقات در عرصه بيولوژي اعتياد، از سال 1386 تاکنون با همکاري مراکز علمي و سازمانهاي ذيربط از جمله دانشکده فناوري نوين دانشگاه علوم پزشکي تهران، ستاد  مبارزه با مواد مخدر و مرکز ملي مطالعات اعتياد دانشگاه علوم پزشکي تهران اقدام به برگزاري اين کنگره نموده است.

در کنگره پيش رو نيز تلاش شده است تا ضمن دعوت از متخصصان و مسئولان حوزه اعتياد و طرح مشکلات اين حوزه، فرصتي مهيا شود تا از نزديک چالش هاي مربوط، مورد بررسي موشکافانه قرار بگيرد.

نيز جا دارد از کليه نهادها و سازمانهايي که ما را در برگزاري اين کنگره ياري نموده اند تشکر و قدرداني نماييم.

برگزارکنندگان:

·  مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي تهران

·  مركز ملي مطالعات اعتياد

·  مركز تحقيقات سوء‌مصرف و وابستگي مواد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

·  ستاد مبارزه با مواد مخدر

·  مركز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي كشور

·  دانشکده فناوري‌هاي نوين پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران

·  مركز تحقيقات كاربردي پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا

·  مرکز تحقيقات روان پزشکي و علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد

·  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي زابل

·  مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکي کرمان

·  مرکز تحقيقات پيشگيري و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

·  مرکز تحقيقات زيست فناوري دارويي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي زنجان


Untitled-9.jpg
Untitled-7.jpg
Untitled-3.jpg
Untitled-2.jpg

Untitled-1.jpg

همكاران علمي:

·      وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

·      معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

·      انجمن علوم تشريح ايران

·      مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله

·      پژوهشكده علوم شناختي

·      مركز تحقيقات بهداشت روان، انستيتو روانپزشكي

·      سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت‌هاي اجتماعي شهرداري تهران

·      موسسه دانش اعتياد و روانشناسي (ايرسا)

·      مرکز تحقيقات روان پزشکي و روان شناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران

·      ستاد توسعه و علوم فناوري هاي شناختي

·      انجمن روان پزشکان ايران

·      انجمن روان شناسي ايران

·       مرکز تحقيقات علوم اعصاب شفا

·      سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران